Tekniska dokument

Här finner ni olika dokument som går att ladda ner som PDF.


 

Beställningsdokument

Måttangivelser - beställning jalusier
Måttangivelser - beställning smide
Måttangivelser - beställning smidesgrind enkel
Måttangivelser - beställning smidesgrind dubbel


 

Elscheman

Elschema - relä
Elschema - nyckelbrytare
Croci fjärrkontroll sid 1
Croci fjärrkontroll sid 2


 

Instruktioner för jalusier

Brukarinstruktion jalusi
Skötselinstruktion allmän jalusier


 

Jalusimåttning

Principskiss jalusi
Jalusier dimensioner måttning


 

Montage av jalusier

Monteringsanvisning kassettsystem - sid 1
Monteringsanvisning kassettsystem - sid 2
Monteringsanvisning kassettsystem - sid 3
Monteringsanvisning kassettsystem - sid 4
Monteringsinstruktion lösa delar


 

Motorer

Gränslägesjustering på Elero motorer
Nödvevsinstruktion Elero mindre motorer
Nödvevsinstruktion Elero större motorer